O nama

Centar za razvoj e-Talent

Zašto uvek birate nas?

Centar za razvoj e -Talent

Ideja!

Menjamo okolinu u kojoj živimo. Činimo da je baš ona bolje mesto za život!

Razvoj

Upravljanje talentima je dominantan koncept upravljanja ljudskim resursima, zato mi pomažemo da se identifikuju, razvijaju, motivišu i zadrže oni sa najvećim potencijalom za obavljanje bilo kakvih zadataka.

Ideal

Negujemo tradicionalne ljudske vrednosti, koje se baziraju na uzajamnom poštovanju, poverenju, ljubavi i lepom ponašanju.

Događaj

U toku je realizacija projekata Sama svoj gazda"

Kontakt

Piši te nam. Oslobodite svoju ideju. Pokažite da Vam je stalo do...

Važna napomena

BONA FIDE! (lat.)

Centar za razvoj e-talent

Vel. Gradište, Kneza Lazara 14

Radno vreme

Ponedeljak, sreda, petak 17-20h zakazivanje putem e-mail-a

Postanite član

Popunite pristupnicu

Povežimo se!

Osnivači

Centar za razvoj e-Talent

Dragana Stokić

profesor IT

Vesna Novković

dipl. hemičar

Zoran Tašić

dipl. matematičar

Aleksandra Dimitrijević

dipl. pedagog

Goran Mišić

dipl. biolog

Biljana Mihajlović

ekonomista

postanite član

Pitali ste!

Centar za razvoj e-Talent

Kako da postanem član Centara za razvoj e-Talent?
U prostorijama e-Talent-a možete popuniti pristupnicu i nakon sednice predsedništva (mesečno jedanput) dobićete obaveštenje.
Odlukom organa Udruženja članarina za godinu dana iznosi:
 • za fizička lica – 1,500 RSD
 • za pravna lica - 4,500 RSD
 • Uplatilac : ime, prezime i važeća adresa člana

  Svrha uplate : Članarina

  Primalac : Centra za razvoj „e-Talent", Kneza Lazara 14, Veliko Gradište

  Račun primaoca : 160-496511-75

  Poziv na broj : Obavezno uneti JMBG - za fizička lica, odnosno Matični broj - za pravna lica (služi za identifikaciju u bazi podataka)

  Prava člana su da: ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva e-Talent-a; neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini; preko organa e-Talent-a bira i da bude biran u organe e-Talent-a; bude informisan o radu e-Talent-a i njegovih organa; bude informisan o finansijskom poslovanju e-Talent-a; daje predloge, mišljenja i primedbe na rad organa i da o zauzetom stavu bude obavešten; učestvuje u izvršavanju zadataka u radnim grupama.
  Koje su obaveze i dužnost člana?
  Obaveze i dužnosti člana su da: aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva e-Talent-a; ispuni zadatke koje je preuzeo; blagovremeno informiše e-Talent o eventualnim izmenama ličnih podataka datih u pristupnici.
  Član Centra za razvoj „e-Talent" može postati svako lice, koje prihvata ciljeve udruženja, Statut udruženja, Etički kodeks udruženja i koje je izrazilo želju za učlanjenjem. Punopravni član e-Talent-a može postati fizičko ili pravno lice koje popuni pristupnicu i stekne saglasnost bar tri člana Predsedništva.
  Članarina se plaća na godišnjem nivou. Neuplaćivanje članarine povlači za sobom ispisivanje iz Udruženja i povlačenje članske karte.
  Učlanjenje ne znači radno mesto i angažovanje u okviru tekućih projekata.

  Donatorstvo, sponzorstvo i partnerstvo

  Centar za razvoj e-Talent

  Informatičko opismenjavanje

  Centar za razvoj e-Talent

  Srednji nivo obuke

  60€

  14 mesta

  • Samostalno
  • samo za članove
  • 24 časa obuke
  • Digitalni priručnik
  • Sertifikat
  • Napitak u pauzi
  Prijavi se
  Viši nivo obuke

  90€

  28 mesta

  • Samostalno
  • samo za članove
  • 24 časa obuke
  • Digitalni priručnik
  • Sertifikat
  • Napitak u pauzi
  Prijavi se

  Aktuelni projekti

  "Sama svoj gazda"

  Program „Sama svoj gazda“ je deo idejnog projekta „Digitalno pismena?!“. Podrazumeva digitalno opismenjavanje žena opštine Veliko Gradište i ima za cilj podizanje digitalnih kompetencija žena sticanjem znanja i veština potrebnih za pokretanje sopstvenog onlajn biznisa.
  Program je nastao na inicijativu udruženja žena sa sela kao i žena koje se bave turizmom (izdavanje objekata za prenoćište) na Srebrnom jezeru. Izrazile su želju da savladaju veštine koje će doprineti razvoju nihovog biznisa i svakodnevnog života.
  Veliko zanimanje za ovaj projekat, iskazale su i mlade žene Udruženja koja se bave očuvanjem tradicije kroz stare zanate, pripremom starinskih jela i očuvanjem vrednosti našeg kraja.

  „Digitalno pismena!? Budućnost je ženskog roda“

  Program obuke u okviru ovog projekta prilagođen je apsolutnim početnicima koji žele da nauče osnove rada na računaru, kako bi sebi olakšali korišćenje računara i stekli veštine nekih osnovnih funkcija.
  Osnovna računarska obuka namenjena je uglavnom ženama starije populacije, koje se nisu često ili uopšte susretale sa interaktivnim medijima (računari, smart mobilni telefoni, tableti, pedovi i sl.).

  Ciljna grupa:

  • Žene 50+ i penzionerke;
  • Žene marginalnih grupa (domaćice, romkinje, socijalno ugrožene..);
  • Žene 50+ sa evidencije nacionalne službe za zapošljavanje;

  "Informiši se o pojavi nasilja! Neznanje šteti. Znanje štiti."

  Živimo u vremenu u kojem su izraženi različiti vidovi nasilja.Posebno su ugrožena deca školskog uzrasta. Ne postoji apsolutna zaštita od nasilja ali je važno raditi na prevenciji nasilja, na merama zaštite od nasilja, a to je moguće, pre svega kroz edukaciju učenika, nastavnika i roditelja.

  Ciljevi projekta su:

  • Informisanje, edukovanje i podizanje svesti dece i mladih, nastavnika, roditelja i šire lokalne zajednice iz opština Veliko Gradište i Golubac o problemu nasilja, njihovo motivisanje da pruzmu aktivnu ulogu u svojoj okolini kroz podsticanje akcija kreativnog delovanja koje doprinose eliminaciji ovog problema.
  • Mobilizacija i osnaživanje mladih i odraslih, sa teritorije opština Veliko Gradište, dela opštine Kučevo i Golubac za prepoznavanje, prijavu i suprotstavljanje nasilju;
  • Informisanje o novim oblicima nasilja, i rizicima koji postoje, ako se ne deluje preventivno da se nasilje prepozna i spreči, a ako se desi kako da se pomogne onom koje doživeo nasilje.

  "Gradište! Tu na ušću dveju reka i Srebrnog jezera..."

  Pojam održivog razvoja uglavnom vezujemo za zaštitu životne sredine. Medutim to je multidisciplinarna ideja koji povezuje veliki broj razlicitih oblasti kao što su usaglašavanje svest o korišcenju resursa u okruženju, društvenog ekonomsko i privredno razvoja, kao i sociološka pitanja u vezi sa njima.
  Obrazovanje za održivi razvoj se konceprualno može pronaæi u nastavi pojedinih predmeta,odnosno planovima i programima osnovne i srednje škole, a relizuje se kao raznovrsna vannastavna i vanškolska aktivnost i tako doprinosi u ostvarivanju ishoda.
  Naš glavni cilj je obrazovanje o životnoj sredini i održivi razvoj što dalje podrazumeva više pravaca delovanja.

  Aktivnosti:

  • Stvaranje uslova za unapreðenje obrazovanja nastavnika kroz obuku;
  • Pokretanje tribina sa ciljem informisanja javnosti o vrednostima koncepta održivog razvoja na lokalu;
  • Obzirom na lokalitet u kojem živimo, centar edukacije je neposredna biriga o vodama Dunava, Peka i Srebrnog jezera.

  Projekat "Sama svoj gazda"

  Vel.Gradište, Kneza Lazara 14

  od Februara 01, 2020.

  Ponedeljak, sreda, petak od 16h

  Osnovna obuka na računaru

  9 radionica po 4 polaznika

  Kafe pauza

  za polaznike

  Pošaljite poruku

  Centar za razvoj e-Talent